BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja finansowo – księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja korespondencji
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno – epidemiologicznych
 • dziennik zajęć lekcyjnych
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych o pracownikach
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • ewidencja oprogramowania
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-02-06 14:23:17 Ostatnia aktualizacja: 2017-11-27 17:28:36
Data publikacji: 2007-02-06 14:23:17 Artykul byl czytany: 9 razy